Home Opdrachtgevers Kandidaten Contact
Onze diensten Onze werkwijze De volgende stap

Van vacature tot vervulling in vijf stappen 

Recruiter & Co. onderscheidt zich in haar betrokkenheid en pro actieve werkwijze bij elke opdracht. Deze werkwijze kent vijf stappen waarbij we elk onderdeel kunnen toesnijden op uw specifieke wensen en eisen.

1. U signaleert een tijdelijke of structurele vacature en neemt contact op met Recruiter & Co. om een afspraak te maken.

2. Tijdens het gesprek (bij u of bij ons) nemen we uw wensen door, stellen een functieprofiel op en maken afspraken met betrekking tot het tijdspad en de kosten.

3. Wij zoeken in ons uitgebreide netwerk naar kandidaten die qua profiel in aanmerking komen voor de functie. Daarnaast wordt ook in de markt gekeken naar potentiële kandidaten, zodat de vraag zo breed mogelijk wordt uitgezet. Op grond hiervan stellen wij een shortlist op van potentiële kandidaten.

4. U houdt interviews met de kandidaten, checkt eventuele referenties, neemt een beslissing en spreekt een startdatum af.

5. Recruiter & Co. houdt de vinger aan de pols zonder daarbij hinderlijk in te breken op uw dagelijkse gang van zaken.
Continue

Recruiter & Co. - Bronsteeweg 31 - 2101 AB Heemstede - 023 7510303
info@recruiterenco.nl
© 2004 Recruiter & Co